Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Ajuda-FAQ

Exención de responsabilidad

El CIM és un club d'amics en el qual els seus socis actuant com coordinadors o organitzadors ens ofereixen les seues propostes de forma generosa i desinteressada. Cada participant és responsable de valorar si està capacitat física i tècnicament i ha d'informar-se dels riscos que suposa participar en cada activitat, assumint la responsabilitat i exonerant al CIM, i qualssevol dels seus integrants, de la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguera patir. Si participes en el CIM estàs acceptant implícitament aquestes condicions.


El CIM es un club de amigos en el que sus socios actuando como coordinadores u organizadores nos ofrecen sus propuestas de forma generosa y desinteresada. Cada participante es responsable de valorar si está capacitado física y técnicamente y debe informarse de los riesgos que supone participar en cada actividad, asumiendo la responsabilidad y exonerando al CIM, y cualesquiera de sus integrantes, de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera sufrir. Si participas en el CIM estás aceptando implícitamente estas condiciones.
 
 Aquest missatge apareix periòdicament al visitant no registrat   /  Este mensaje aparece periódicamente al visitante no registrado
Usted está aquí: Inici Ajuda Ajuda-FAQ El CIM Exención de responsabilidad